Víte, co je poké bowl? Havajská miska dobrot je tak oblíbená, že má i svůj vlastní festival (2024)

Víte, co je poké bowl? Havajská miska dobrot je tak oblíbená, že má i svůj vlastní festival (1)Šárka Adámková21. 5. 2021Historie a zajímavosti

Víte, co je poké bowl? Havajská miska dobrot je tak oblíbená, že má i svůj vlastní festival (2)

Jestli někde platí rčení, že jíme i očima, pak je to přesně vtomto případě. Havajská miska zvaná poké bowl vypadá často spíš jako nádherný 3D obrázek než jako jídlo. Přesto to jídlo je. Navíc chuťově pestré a neskutečně zdravé. Aby benefitů nebylo málo, poké bowl si snadno uděláte i doma.

` : `

`;const AD_CONTENT_ID_GAM_SQUARE_1_79 = top.__burdaAds.isSeznam() ? "ssp-zone-235296" : "GAM-square-1";if (AD_TPL_GAM_SQUARE_1_79 === '' || AD_CONTENT_ID_GAM_SQUARE_1_79 === '') {currentScript.insertAdjacentHTML('beforebegin', `

`);var wrapperElement = currentScript.parentElement;var closestParent = wrapperElement.closest('.b-ad');if (closestParent) {closestParent.style.display = 'none';}return;}if (top.__burdaAds.isSeznam()) {if (top.__burdaAds.getDevice() === 'desktop' || top.__burdaAds.getDevice() === 'tablet') {currentScript.insertAdjacentHTML('beforebegin', AD_TPL_GAM_SQUARE_1_79);}} else {let pushAd = false;if (top.__burdaAds.getDevice() === 'desktop' || top.__burdaAds.getDevice() === 'tablet') {currentScript.insertAdjacentHTML('beforebegin', AD_TPL_GAM_SQUARE_1_79);pushAd = true;}if (pushAd) {window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };googletag.cmd.push(function () {googletag.display(AD_CONTENT_ID_GAM_SQUARE_1_79);});}}})();

Dobrota ze zbytků

Jak už to tak někdy u slavných objevů bývá, pokévzniklo jako znouze ctnost, když si rybáři na moři ochucovali kořením odřezky ryb. Malé odkrojky, které by se jinak vyhodily, posloužily dobře jako zdravásvačina plná bílkovin. Slovo poké(poʊˈkeɪ) v havajštině znamená krájet nebo rozkrájet. Jako pokése naHavaji označovala tradičně syrová rybanakrájená na kousky. Později,zhruba kolem 70. let 20. století, se podle historičky jídla Rachel Laudanové kvyfiletované rybězbavené kůže a kostí a nakrájené nadrobno přidávala havajská sůl, mořské řasy a praženásemínka tungovníku moluckého. Tyhle „svíčkové“ ořechy (v originálecandle nut)se podobají makadamiovým ořechům, ale na rozdíl od nich jsou za syrova jedovaté, je proto nutné je tepelně zpracovat. Vtradičním havajském poképak slouží jako koření.Ovšem pokénemá jen jednu variantu, ale nejméně sto. A z jedné z nich nich se vyvinulapokébowl, což volně přeloženo znamená „miska plná nakrájených kousků“ ochucená kořením a různými omáčkami.

Mohlo by vás zajímat

Víte, co je poké bowl? Havajská miska dobrot je tak oblíbená, že má i svůj vlastní festival (3)

Snadný návod na výrobu domácího sushi: Japonskou dobrotu hravě zvládnete!

Fenomén poké bowl

Před několika lety dorazil trend pokébowl i k nám. V těch, co si můžete koupit v Česku, nejsou oproti původní variantě ingredience smíchány, ale uspořádány do skupin tak, aby vytvářely hezkou mozaiku. A co do pokébowl patří? Zjednodušeně: ze zeleniny, ovoce a bylinek je toho mnoho. Jsou restaurace, kde si můžete pokébowl poskládat znabízených ingrediencí přesně podle své chuti, jako když si doma děláte salát. Aby to ale nebyla jen malá rybářská svačinka, používá se vmoderní verzi pokébowl jako základ obvykle předem uvařená a ochucená rýže. Na ni se skládají plátky avokáda, houby, smažená cibulka, nakrájený losos, žlutoploutvý tuňák, okurka, ananas, ale i tofu či červené zelí. Pokébowl sice vychází zhavajské kuchyně, ale „kamarádí“ se sjaponským kořením a ochucovadly, takže může obsahovat omáčku teriyaki či sriracha a často se dozdobuje koriandrem.

Mohlo by vás zajímat

Víte, co je poké bowl? Havajská miska dobrot je tak oblíbená, že má i svůj vlastní festival (4)

Raw food neboli vitariánství je fenomén dnešní doby. Jak a proč jíst jen syrové?

Syrové, nebo smažené?

` : `

`;const AD_CONTENT_ID_GAM_SQUARE_1_DYNAMIC_88 = top.__burdaAds.isSeznam() ? "ssp-zone-235296-dynamic" : "GAM-square-1-dynamic";if (top.__burdaAds.isSeznam()) {BurdaDynamicAdsConfig.push({ config: {dynamicPositions: ["zone-235296"],dynamicGroupName: "rectangle-article",dynamicNonConsentIds: ["PX-square-1"],id: "zone-235296",nonConsentId: "PX-square-1",width: '', height: '', className: "unknown",traffic: "seznam",devices: ['desktop', 'tablet'],format: "unknown",elements: [{ id: "ssp-zone-235296" }],callbacks: {slotRenderEnded: function (advertElement, isEmpty) {console.log('SEZNAM DYNAMIC AD RENDERED');console.log(advertElement, isEmpty);},},}});} else {BurdaDynamicAdsConfig.push({ config: {dynamicPositions: ["square-1", "square-2"],dynamicGroupName: "rectangle-article",dynamicNonConsentIds: ["PX-square-1", "PX-square-2"],id: "square-1",nonConsentId: "PX-square-1",width: '', height: '', className: "square",traffic: "burda",devices: ['desktop', 'tablet'],format: "rectangle",elements: [{ id: 'GAM-' + "square-1" }],callbacks: {slotRenderEnded: function (advertElement, isEmpty) {console.log('DYNAMIC AD RENDERED');console.log(advertElement, isEmpty);},},}});}if (AD_TPL_GAM_SQUARE_1_DYNAMIC_88 === '' || AD_CONTENT_ID_GAM_SQUARE_1_DYNAMIC_88 === '') {currentScript.insertAdjacentHTML('beforebegin', `

`);var wrapperElement = currentScript.parentElement;var closestParent = wrapperElement.closest('.b-ad');if (closestParent) {closestParent.style.display = 'none';}return;}if (top.__burdaAds.isSeznam()) {if (top.__burdaAds.getDevice() === 'desktop' || top.__burdaAds.getDevice() === 'tablet') {currentScript.insertAdjacentHTML('beforebegin', AD_TPL_GAM_SQUARE_1_DYNAMIC_88);}} else {let pushAd = false;if (top.__burdaAds.getDevice() === 'desktop' || top.__burdaAds.getDevice() === 'tablet') {currentScript.insertAdjacentHTML('beforebegin', AD_TPL_GAM_SQUARE_1_DYNAMIC_88);pushAd = true;}}})();

Původní verze je, jak už jsmepsali, syrová, ale ani to už dnes stoprocentně neplatí. A nejde jen o rýži jako vařený základ. Podle The Poke Cook Book: The Freshest Way to Eat Fish se do pokébowl dají jeden den použít suroviny vsyrovém stavu a druhý den se „zbytky“ zužitkují ve smažené verzi. Jak vidíte, pokéi pokébowl se stále mění, ale obliba jídla zůstává -nebo spíš roste. Právě proto Sam Choy,legendární americký šéfkuchař, restauratér a propagátor tichom*ořské kuchyně,pořádá v kalifornském San Diegu každoročně třídenní festival pokésnázvem I Love Poke, kde se svými verzemi pokésoutěží desítky nejlepších kuchařů. Každopádně, tak daleko jezdit nemusíte. Pokébowl si můžete koupit i u nás, třeba vpražské restauraci Café Budha, volomoucké Fishi Sushi, nebo vbrněnské speciálce -bistru Poké Czech Republic, familiárně nazývaném Pokecz. Je-li i to pro vás vzdálené, udělejte si pokébowl doma. Zamilujete se na první ochutnání.

Témata

    zdravá stravazdravá výživarybypoke bowlamerická kuchyněhavajská kuchyněsyrové rybyrýže

`;const AD_CONTENT_ID_GAM_SQUARE_2_34 = top.__burdaAds.isSeznam() ? "ssp-zone-235306" : "GAM-square-2";if (AD_TPL_GAM_SQUARE_2_34 === '' || AD_CONTENT_ID_GAM_SQUARE_2_34 === '') {currentScript.insertAdjacentHTML('beforebegin', `

`);var wrapperElement = currentScript.parentElement;var closestParent = wrapperElement.closest('.b-ad');if (closestParent) {closestParent.style.display = 'none';}return;}if (top.__burdaAds.isSeznam()) {if (top.__burdaAds.getDevice() === 'desktop' || top.__burdaAds.getDevice() === 'tablet') {currentScript.insertAdjacentHTML('beforebegin', AD_TPL_GAM_SQUARE_2_34);}} else {let pushAd = false;if (top.__burdaAds.getDevice() === 'desktop' || top.__burdaAds.getDevice() === 'tablet') {currentScript.insertAdjacentHTML('beforebegin', AD_TPL_GAM_SQUARE_2_34);pushAd = true;}if (pushAd) {window.googletag = window.googletag || { cmd: [] };googletag.cmd.push(function () {googletag.display(AD_CONTENT_ID_GAM_SQUARE_2_34);});}}})();

Víte, co je poké bowl? Havajská miska dobrot je tak oblíbená, že má i svůj vlastní festival (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 6702

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.